Avdelningar

Ankomstregistrering och betalning sker i receptionen. Vi hjälper dig gärna med direktregleringar till ditt försäkringsbolag.

Röntgen av ert husdjur sker i ett specialanpassat poliklinikrum med vår moderna direktdigitala röntgenutrustning. På detta sätt kan vi ta bilder av högsta kvalitet, som sedan granskas på en arbetsstation med många funktioner för att få ut mesta möjliga information av undersökningen. Läs mer om röntgen här.

När ert husdjur ska opereras eller behöver stanna hos oss på grund av sjukdom tas det in på vår stationärvårdavdelning. Om ditt djur är mycket sjukt och nedsatt kommer det att bli inlagd hos oss på Alingsås Djursjukhus där det är dygnet runt bemanning av veterinär. Läs mer om stationärvården här.

På polikliniken träffar ni tillsammans med ert husdjur veterinären för en första konsultation. Oavsett om det är ert första besök eller om ert husdjur ska tas in för operation börjar besöket på ett poliklinikrum. Läs mer om polikliniken här.

I vår välutrustade operationssal utför vi samtliga mjukdelsoperativa ingrepp. Samtliga operationer sker i vår sterila operationssal och narkosen övervakas alltid av en vidareutbildad och erfaren legitimerad djursjukskötare eller veterinär för att ditt djurs narkos ska vara så säker som möjligt. Vi tar även hjälp av övervakningsutrustning som mäter syremättnad samt hjärtfunktionen under narkosen. Läs mer om operation här.

I vårt laboratorium kan vi snabbt utföra de flesta analyser medan du väntar, t.ex. bedömning av infektionsbild och anemi, lever- och njurvärden m.m. Dessutom kan vi utföra snabbtester av t.ex. sköldkörtelhormon, fästingburna sjukdomar eller bukspottkörtelns funktion. Läs mer om laboratoriumet här.

Ni får alltid kostnadsfri rådgivning gällande såväl foder som övriga veterinärvårdsartiklar av utbildade foderrådgivare. Vi säljer enbart högkvalitetsfoder! Läs mer om butiken här.