Utbildningssatsning

Vi tycker det är viktigt att vidareutbilda vår personal för att hålla oss uppdaterade och ajour inom vårt område.

Därför utbildas alla inom koncernen löpande med den kompetensutveckling vi ser behövs.