Dräktighet

Dräktighet

En tik är dräktig omkring 63 dagar (58-68 dagar). Efter ungefär 25 dagar kan man se fostren med ultraljud och då kan man se både hjärtverksamhet och fosterrörelser, men det är svårt att med säkerhet ange antal valpar. Röntgen är lättare att använda för att se antal valpar, men är kullen stor kan det vara svårt även då. Valparna kan ses med röntgen efter ca 45 dagars dräktighet.

En normal valpning kan ta upp mot ett halvt dygn. Det är dock viktigt att ha tiken under sund övervakning och att kunna avgöra när det inte längre är ett normalt förlossningsförlopp och det är dags att kontakta veterinär – exempelvis om tiken krystar kraftigt utan att det kommer en valp inom 20 minuter, om vattnet går utan att tiken kommer in i något aktivt värkarbete, om tiken får gröna flytningar från vulva, om tiken inte visar tecken på förlossning trots att hon är väl över tiden.

Det är viktigt att läsa på om en normal dräktighet och valpning i god tid för att vara förberedd som djurägare/uppfödare. Vi rekommenderar boken Valpningsboken av veterinär Anne-Sofie Lagerstedt.